میزان رشد زبانی کودک سن 1 تا 5 سال

همزمان با ابعاد مختلف رشد جسمی، روانی و حرکتی کودکان، توانایی های زبانی آن ها نیز تغییر می کند. ممکن است برخی از کودکان زودتر از هم سن و سال های خود شروع به سخن گفتن کنند … ادامه خواندن میزان رشد زبانی کودک سن 1 تا 5 سال