بایگانی دسته «وسواس»

نشخوار فکرى یک عادت بد ذهنی است که موجب تمرکز فرد بر مشکلات و بروز علائم پریشانی می‌شود و این حالت، احساسات منفی را تشدید می‌کند.

13 فروردین 1399